Double click to edit
Heuristický graf, je křivka vytvořená pro každý měsíc daného roku. Každý den má hodnotu kladnou nebo zápornou podle toho, jak byl den kvalifikovaně ohodnocen na základě astrologických pravidel. Důvodem, proč jsem se rozhodl k tomuto zjednodušení je můj předpoklad, že návštěvníka těchto stránek bude zajímat okamžitá efektivní informace, sloužící k osobnímu plánování, aniž by musel studovat podrobné příručky nebo denně konzultovat. Jako rychlá pomůcka v rozhodování se mým přátelům v minulých letech plně osvědčila, a proto věřím, že ji ke svému prospěchu využijete také. Běžný návštěvník potřebuje okamžitou informaci, zda dnešní den je vhodný pro zahájení nějaké činnosti.
Čím má den vyšší kladnou hodnotu, tím je menší pravděpodobnost nepříznivých vlivů.  Kladná hodnota představuje pozitivní účinek dne. Na tento den bych doporučoval přesunout aktivity, na kterých hodně záleží, případně zahájení čehokoli co má mít odraz v delším časovém horizontu.
Pokud je hodnota dne záporná, objevují se drobné nepříjemnosti a pokud v ten den zahajujeme činnost (smlouva, jednání, koupě, první setkání, stavba, …), stávají se tyto nepříjemnosti předobrazem životaschopnosti celého záměru. Existují běžné situace každodenního života, které nemá smysl regulovat. Zkrátka, do práce musíme chodit denně (alespoň většina z nás), vyhýbat se ji z titulu hodnoty dne např. -7 je pošetilé a dotyčný by se měl léčit na slabost ducha. Ale asi bych přemýšlel, jestli přeinstalovat operační systém.:-)  Důvod, proč je právě takto den ohodnocen běžného uživatele nezajímá, nic mu neříká termín "konstelace typu Luna kvadratura (Saturn opozice Pluto)".
Zkrátka, číslo vyjadřuje obecnou hodnotu (jakési "počasí") dne. Pro Frantu s ohledem na jeho základní horoskop narození může mít dnešní den hodnotu -7, ale pro Honzu například jen -1, nebo -5. A zase u jiného místo -7 může být účinek -10. To je už věcí "základu" narození toho kterého jedince (přesného času jeho narození) a přesnému posouzení již potřebujete astrologa. Obdobně je to v případech s kladnou hodnotou. Například v případě +5, u někoho den může mít hodnotu +8 a u jiného jen +1.
Věřím, že jsem dostatečně objasnil tuto nabídku a tak vám všem mohu popřát hodně příjemných zážitků a užitek z používání těchto grafů. Editor